REKLAMNÍ PARTNERI
KONTAKT
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
Záväzne si objednávam Zborník z prednášok v cene 25€ + poštovné a balné z roku:
Počet kusov
Adresa pre doručenie:
Poštovné:
1+1=:
Prosíme zaslať čiastku na číslo účtu: 2000410447/8330, vedeného vo Fio banka, a.s. pobočka Košice, Hlavná 8, 04001 Košice, IBAN: SK80 8330 0000 0020 0041 0447, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX, VS: IČO organizácie