REKLAMNÍ PARTNERI
KONTAKT
StiahnuťPrihláška
StiahnuťPozvánka
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Program konferencie - Programme of the conference:

08. 11. 2023 – STREDA / 8th NOVEMBER 2023 – WEDNESDAY

18,00 - 21,00

Prezentácia – Registration (Recepcia Atrium Hotela /Reception desk at the Atrium Hotel)

18,00-19,00

Welcome drink - Welcome drink, salónik Essencia – Essencia lounge

19,00-22,00

Večera - Dinner, Restaurant Park

09. 11. 2023 – ŠTVRTOK / 9th NOVEMBER 2023 – THURSDAY

07,00 - 13,00

Prezentácia – Registration (Recepcia Atrium Hotela /Reception desk at the Atrium Hotel)

09,00 - 09,30

Slávnostné otvorenie – Welcome Opening
Ing. Dáša Chudíková, PhD.
Predseda konferencie
President of the conference

Privítanie - Welcome
doc. Ing. Karel Saksl, DrSc.
Dekan Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach
Dean of the Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling of the Technical University, Košice

Zahájenie konferencie - Opening of the Conference

9,30-13,00

Prednášky, diskusia – Lectures, Discussion

Moderátori – Moderators: Ing. Ivan PRIESOL, Ing. Ľuboš ĎURIK, PhD.

09,30-9,45

Optimalizace výpalu hlinitokřemičitých výrobků s obsahem grafitu
The optimization of the firing of alumina silicate products with graphite content
FRANEK, T., KOTÁSEK, M. - SEEIF Ceramic, a.s., Rájec-Jestřebí, , CZECH REPUBLIC
HENEK, M. - Průmyslová keramika, spol. s r.o., Rájec-Jestřebí, , CZECH REPUBLIC

09,50-10,05

Vylepšený tepelný výkon zadnej izolačnej vrstvy pri použití materiálu NEFALIT
Enhanced Thermal Performance of Back-up Insulation using NEFALIT
TUNC, S. - P.B.I. - Porteret Beaulieu Industrie S.A., Bézouotte, FRANCE

10,10-10,25

Štúdium interakcie zložiek sol-gelových betónov, ktoré sú zodpovedné za pevnosť pri ohreve do teploty sintrovania
Study of the interaction of the components of sol-gel concretes, which are responsible for the strength below the sintering temperature
LAPENKO, O., PRIESOL, I. - I.P.C. REFRACTORIES a.s., Košice, SLOVAKIA

10,30-11,00

Prestávka na kávu – Coffee Break


Moderátori – Moderators: doc. Ing. Miroslav TATIČ, CSc., Dr. Ing. Michal PŘIBYL

11,00-11,15

První zkušenosti s korozními zkouškami u žárovzdorných materiálů pro sekundární výrobu hliníku
First experiences with corrosion tests on refractory materials for secondary aluminium production
KOVÁŘ, P., STROUHAL, T. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC

11,20-11,35

Odľahčené riešenia na mieru (matrace, rukávy) ako alternatíva k štandardným výrobkom na báze cementu a ťažkých tehál
Light Weight Tailor-made Solutions Mattresses/Sleeves as an alternative to standard cement/brick based products
TUNC, S. - P.B.I. - Porteret Beaulieu Industrie S.A., Bézouotte, FRANCE

11,40-11,55

Riešenie karuselovej pece žiaruvzdornými výrobkami spoločnosti ŽIAROMAT v Železiarňach Podbrezová
Solution of carousel furnace with refractory products of the company ŽIAROMAT in Železiarňach Podbrezová
ĎURIK, Ľ. - ŽIAROMAT a.s., Kalinovo, ŽP VVC s.r.o., Podbrezová, SLOVAKIA
ŠVANTNER, J., BRENKUS, M., MOJŽIŠ, A. - Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová, SLOVAKIA
BERAXA, P. - ŽP VVC s.r.o., Podbrezová, SLOVAKIA

12,00-12,15

Žáromateriály pro vyzdívky spaloven průmyslových a komunálních odpadů
Refractory materials for incineration of industrial and communal waste
FIALA, J., KUČERA, Z. - ŽÁROHMOTY, spol. s r.o., Třemošná, CZECH REPUBLIC

12,20-12,35

Nová generácia Al2O3-SiC--C stavív so zvýšenou odolnosťou voči korózii troskou v porovnaní s konvenčnými pálenými stavivami pre spracovanie železa
A new generation of Al2O3-SiC--C with increased resistance to slag corrosion compared to conventional fired bricks for iron processing
CHUDÍKOVÁ, D., MIŠANEKOVÁ, V. - RMS Košice s.r.o., Košice - Šaca, SLOVAKIA

12,40-12,55

Cirkulárna ekonomika: Demolácia použitých pecí a recyklácia žiaruvzdorných materiálov
Circular Economy: Demolishing used furnaces and recycling of refractories
ODREITZ, W. - REF Minerals GmbH, Düsseldorf, GERMANY

13,00

Obed - Lunch, Restaurant Park

14,00

Pešia túra na Hrebienok a Bílikovu chatu (cca 3 h 15 min)– Hiking on Hrebienok and Bílik cottage, (3 hours 15 min.)

19,00 - 23,00

Recepcia - Gala Reception, Restaurant Park

10. 11. 2023 – PIATOK/ 10th NOVEMBER 2023 – FRIDAY

9,00-12,10

Prednášky, diskusia – Lectures, Discussion

Moderátori – Moderators: Ing. Pavel KOVÁŘ, PhD., Ing. Jakub FIALA

09,00-09,15

IPC Spheric Flow Control SystemTM pre medzipanve
IPC Spheric Flow Control SystemTM for tundishies
PRIESOL, I. - I.P.C. REFRACTORIES a.s.., Košice, SLOVAKIA
DEMETER, P., BUĽKO, B. - Ústav metalurgie, FMMR, Technická Univerzita Košice, Košice, SLOVAKIA
LAPENKO, O. - I.P.C. REFRACTORIES a.s., Košice, SLOVAKIA

09,20-09,35

Alternativní paliva pro plynové hořáky v průmyslových pecích
Alternative fuels for gas burners in industrial furnaces
VENSKÝ, P., PŘIBYLOVÁ, P., WÜNNING, J. G. - REKUMAT Wärmeprozesstechnik ČR, spol. s r.o.,Štramberk, CZECH REPUBLIC

09,40-09,55

Prínosy vysokoteplotných vlaknitých výrobkov s nízkym obsahom granúl - vysvetlenie ULS (Ultra Low Shot) technológie
Benefits of low shot high temperature fiber products – ULS technology explained
MAZURKIEWICZ, P., LEKKERKERK, B. – FORMIKA Paweł Mazurkiewicz, Gliwice, POLAND

10,00-10,15

Úloha závodu "Zaporizhzhia Abrasive Plant" na svetovom trhu
Role of Zaporizhzhia Abrasive Plant in the world market
VITROVA, D. - PJSC Zaporizhzhia Abrasive Plant, Zaporizhzhia, UKRAINE

10,20-10,35

Nová generácia žiaruvzdorných materiálov pre cementárske rotačné pece
New Generation of Refractories for Rotary Cement Kiln
TATIČ, M., LUKÁČ, L. - Department of Thermal Engineering and Gas Industry, FMMR, Institute of Metallurgy, Technical University of Košice, SLOVAKIA
KIZEK, J. - Department of Process Technique, Faculty of Manufacturing Technologies with a seat in Prešov, Technical University of Košice, SLOVAKIA

10,40-11,10

Prestávka na kávu – Coffee Break


Moderátori – Moderators: doc. Ing. Gabriel SUČIK, PhD., Ing. Dáša CHUDÍKOVÁ, PhD.

11,10-11,25

Hodnotenie výsledkov analýz dynamického a statického korózneho testovania žiarobetónov
Evaluation of the analysis results of dynamic and static corrosion testing of refractories
BAKAJSOVÁ, R., SUČIK, G., PLEŠINGEROVÁ, B. - Institute of Metallurgy, FMMR, Technical University of Košice, SLOVAKIA

11,30-11,45

Monolity /prefabrikáty -alternatívne riešenie lisovaných stavív
Precast shapes – alternative solution for pressed refractory bricks
KOSTRZEWSKI, R. - PCO Żarów Sp. z o.o. , Żarów, POLAND

11,50-12,05

Odolnosť hlinitano kremičitých betónov triedy LCC (low cement castables) a NLC (non cement castables), modifikovaných ZrO2 a SiC voči pôsobeniu alkálií
Alkali resistance of refractory aluminosilicate LCC and NCC modified with ZrO2 and SiC
SOŁTYS, P. RAFAŁ J., BOROWSKA, M. HASIAK, W., POREBSKI, K., MIKULSKI, W. - GÓRBET REFRACTORIES Wojciech Mikulski, Trzebinia, POLAND
MADEJ, D. - AGH University of Krakow, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Ceramics and Refractories, Krakow, POLAND

12,10-12,25

Dekarbonizácia a intenzifikácia vysokoteplotných procesov pomocou kyslíkových a vodíkových horákov
Decarbonization and intensification of high temperature processes by oxygen and hydrogen burners
ŠUŠKA, J., PETROVIČ, J. - Messer Tatragas, spol. s r. o., Bratislava, SLOVAKIA
DEMUTH, M. - Messer Austria GmbH, Gumpoldskirchen, AUSTRIA

12,30-12,45

Vodík ako neoddeliteľný prvok dekarbonizácie priemyslu
Hydrogen as a necessary element of decarbonization
KOPAČKA, R. - Messer Tatragas, spol. s r. o., Bratislava, SLOVAKIA

12,50

Ukončenie konferencie – Conclusion of the Conference

13,00

Obed – Lunch, Restaurant Park