REKLAMNÍ PARTNERI
KONTAKT
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
Situace ve výrobě a použití hlinitokřemičitých surovin pro výrobu žárovzdorných materiálů
Situation in production and use aluminosilicate raw materials for the production of refractory materials

Lang K., Kovář P., Tvrdík L., Keršnerová L. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC


Vplyv oxidu nanografénu na hydratáciu kalciumaluminátového cementu
Nano graphene oxide influence on the calcium aluminate cement hydration

Kudžma A., Stonys R., Antonovič V. - Vilnius Gediminas Technical University, LITHUANIA


Izolačné žiaruvzdorné materiály s vyššou únosnosťou v žiare z produkcie RMS a.s. Košice
Insulation refractory materials with higher refractoriness under load from production of RMS a.s. Kosice

Chudíková D., Hirjak R., Mišaneková V., Petrov V., Šimko R., Derďák J., Piroško M. - RMS, a.s. Košice, SLOVAKIA


Pracovná výmurovka medzipanvy z materiálov spoločnosti ŽIAROMAT v Železiarňach Podbrezová
Tundish working lining with refractory products of the company ŽIAROMAT in Železiarne Podbrezová

Ďurik Ľ. - ŽIAROMAT a.s., Kalinovo, ŽP VVC s.r.o., Podbrezová, SLOVAKIA
Švantner J. - Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová, SLOVAKIA
Parilák Ľ. - ŽP VVC s.r.o., Podbrezová, SLOVAKIA


Ako nahradiť žiaruvzdorné keramické vlákna (RCF) v kováčskych peciach bez zníženia ich výkonu
How to replace RCF in I&S forging furnaces without drop in performance

Ermtraud P. - Morgan Advanced Materials, Thermal Ceramics, Gliwice, POLAND


POKROČILÉ MATERIÁLY - Úspora energie optimalizáciou konceptu výmurovky
ADVANCED MATERIALS - Energy saving by optimized lining concepts

Wagner V. - Calderys Deutschland GmbH, Neuwied, GERMANY


Optimalizácia materiálov na zasypávanie výtokových uzlov a ich vplyvOV na úspešnosť otvárania tavieb
Optimization of materials for filling of nozzles of slide gates systems and their influence to increase free flow by tapping

Priesol I., Kyseľ F., Priesolová N. - I.P.C. Refractories, spol. s. r. o., Košice, SLOVAKIA


Predstavenie výrobcu žiaruvzdorných kotiev v Indii
Introduction to a refractory anchor manufacturer in INDIA

Diwan S. - Santura – Refractory anchoring solutions, INDIA


Isofrax® 1400 a Insulfrax® LTX – AES vlny novej generácie
Isofrax® 1400 and Insulfrax® LTX – AES Wools the next generation

Davies A. - Unifrax Ltd., Merseyside, ENGLAND


Magnéziovo-uhlíkové žiaruvzdorné materiály vyrábané v Slovmag, a.s. Lubeník
Magnesia-carbon refractories produced in Slovmag, a.s. Lubeník

Orišensková O., Vaskovič L., Švidraň I. - SLOVMAG, a.s. Lubeník, SLOVAKIA


DEGUISA – PROFIL SPOLOČNOSTI A SYSTÉM ZASÚVADLOVÝCH uzáverov NOVALCO
DEGUISA – COMPANY PROFILE AND NOVALCO sliding gate SYSTEM

Hernández G. - DEGUISA S.A.U., Amurrio, SPAIN


Tenova LOI Thermprocess: dokonalosť v návrhu pecí
Tenova LOI Thermprocess: excellence in furnace design

Hristov Z. - LOI Thermprocess GmbH, Essen, GERMANY


Dinas pro sklářské pece - současnost a budoucnost
Silica BRICKS for Glass FURNACES - Present and Future

Dvořák S., Lang K. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC


Prehľad žiaruvzdorných materiálov pre výmurovku pôdy koksovní
Overview of the refractory materials used on the lining of the coke wharfs

Aksamit A., Jedynak L., Korpowska M., Kostrzewski R. - PCO ŻARÓW S.A, Żarów, POLAND


Vývoj bezcementových pojivových systémů
Development of non-cement binders

Vlček J., Klárová M. - VŠB-Technical University of Ostrava, IET, Ostrava-Poruba, CZECH REPUBLIC
Priesol I. - I.P.C. Refractories, spol. s. r. o., Košice, SLOVAKIA


Zmena výmurovIEK paniev v podmienkach OFZ a.s.
Change of ladle refractory lining in conditions OFZ a.s.

Klempai J., Suroviak M. - OFZ, Istebné, a.s., Istebné, SLOVAKIA
Kuchár T. - Intocast Slovakia, a.s., Košice – Šaca, SLOVAKIA


Žárovzdorné materiály pro termické zpracování biomasy
Refractory materials for thermal processing of biomass

Kovář P., Lang K. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC
Vlček J., Ovčačíková H., Velička M. - VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava-Poruba, CZECH REPUBLIC


Inštalácia dvoch horákov Oxipyr®-Air na anódovej peci MAERZ
Installation of two Oxipyr®-Air burners in anode furnace MAERZ

Šuška J. - Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava, SLOVAKIA
Ziolkovský F. - Kovohuty a.s., Krompachy, SLOVAKIA
Rauch J. - Messer Austria GmbH, Gumpoldskirchen, AUSTRIA


Recyklace žárovzdorných a jiných odpadů ze sléváren a oceláren
Recycle refractory and other wastes from foundries and steel plants

Pytloun M. - Miroslav Karas-DESTRO, Zbečno, CZECH REPUBLIC


Optimalizácia A DIZAJN výmurovky NOVÉHO pojazdného miešača V U.S.STEEL KOŠICE S.R.O.
The otpimalization AND DESIGN of NEW torpedo linning IN U.S.STEEL KOŠICE, S.R.O.

Petrov V., Chudíková D., Hirjak R., Mišaneková V., Šimko R. - RMS, a.s. Košice, SLOVAKIA


Tepelná izolace pojízdného mísiče surového železa, provozovaného v Třineckých železárnách, a.s.
Thermal insulation of torpedo ladles operating in Trinec Steelwork, Czech Republic

Šíma P. – PROMAT, s.r.o., Praha, CZECH REPUBLIC
Cieslar M. – Třinecké železárny, a.s., Třinec, CZECH REPUBLIC
Přibyl M. – PROMAT, s.r.o., Praha, CZECH REPUBLIC


Možnosti geometrickej zmeny dopadového miesta v rôznych typoch medzipaniev
The possibilities of geometrical variation of the impact area in various types of tundishes

Priesol I. - I.P.C. Refractories, spol. s. r. o., Košice, SLOVAKIA
Bulko B., Demeter P. - Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling of the Technical University, Košice, SLOVAKIA
Priesolová N. - I.P.C. Refractories, spol. s. r. o., Košice, SLOVAKIA


Výmurovka žľabov vysokých pecí
blast furnace runners LINING

Chudíková D., Kerekeš P., Petrov V., Hirjak R., Mišaneková V., Šimko R. - RMS, a.s. Košice, SLOVAKIA


Hodnotenie MgO recyklátu z opotrebeného staviva MgO-C
Evaluation of the recycled MgO from worn refractories of the MgO-C type

Vadász P., Plešingerová B., Sučik G., Grambálová E. - Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling of the Technical University, Košice, SLOVAKIA
Olejár I. - Intocast Slovakia, a.s., Košice – Šaca, SLOVAKIA


IZOSTATICKY LISOVANÁ KERAMIKA NA BÁZI
ISOSTATICALLY PRESSED CERAMICS BASED ON ZrO2

Švrčinová, R, Vlček, J., Ovčačíková, H., Jančar, D. - VŠB Technická Univerzita Ostrava, Institut Enviromentálních Technologií, Ostrava – Poruba, CZECH REPUBLIC
Janas, T. Chrobák, L., Rusniok, M. - Capital Refractories s.r.o., Šenov, CZECH REPUBLIC